Drivstofftillegg på våre oppdrag

På grunn av ekstreme priser, ser vi oss nødt til å innføre et drivstofftillegg

Til alle våre kunder.

På bakgrunn av den ekstreme økningen i drivstoffprisene, som vi aller er gjort kjent med, ser vi oss dessverre nødt til å innføre et drivstofftillegg på våre oppdrag. Drivstofftillegget vil bli innført Fredag 01.Juli 2022 og vil være 12 % av ordinær sum.

Vi håper for forståelse for tiltaket og håper at vi en dag kommer tilbake til et normalt nivå på drivstoffkostnadene»

Ringjord