Ekomnett-autorisert

Ringjord elektro AS er autorisert for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Autorisasjonen skal sikre at ekomnett installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt – og at arbeidet utføres av personell med nødvendige kvalifikasjoner.

NB!

Eier av ekomnett må bruke autorisert virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling av ekomnett.