Skal vi ta el-sjekken på boligen din? Det kan redde liv!

Norge er et av de landene i verden hvor det brenner mest og hvor flest mennesker omkommer av skadene.
Nesten halvparten av branner i norske boliger er på en eller annen måte knyttet til elektrisitet.

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. For å forebygge dette er det viktig å få sjekket det elektriske anlegget ditt. En brann kan dermed unngås hvis en elektriker foretar en el-sjekk med jevne mellomrom.

Ved å gjennomføre en el-sjekk, går en av våre elektrikere gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. At du er ansvarlig betyr at forsikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget. Små feil kan få store konsekvenser for deg og familien, både helsemessig og økonomisk. Både gamle og nye hus brenner på grunn av slike feil. For å være på den trygge siden, kan du bestille el-sjekk hos oss.

I tillegg til bedre brannsikring vil kontrollen kunne avdekke jordfeil og andre svakheter i anlegget.