El-sjekken redder liv!

Norge er ett av de landene i verden hvor det brenner mest, og hvor flest mennesker omkommer i brann. Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater.

Man er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand. Det betyr også at forsikringsselskapene ikke dekker alle kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget.

Vi tar kontrollen

Ved å gjennomføre en el-sjekk, kan du unngå skader og brann. La en av våre elektrikere gå gjennom det elektriske anlegget og avdekke eventuelle feil og mangler. Vi utarbeider en rapport slik at du får oversikt over anleggets tilstand og kan rette opp eventuelle feil. Selv små feil kan få store konsekvenser, både helsemessig og økonomisk.

Ta kontakt så for mer info og eventuelt tidspunkt for en sjekk.