ELBIL

Vi monterer lading for elbil

Ringjord er foretrukket installatør av ladestasjoner for blant andre Mercedes, Tesla, Kia og Renault. Vanlig stikkontakt skal kun unntaksvis og kortvarig brukes til lading av elbil.

Hvilken type ladestasjon du skal montere avhenger av hvilken elbil du har kjøpt.

Vi kan trygg og riktig lading

La våre eksperter montere ladestasjon i garasjen din eller på annet egnet sted. Da oppnår du den beste sikkerheten for bilen, garasjen og huset ditt, samtidig som du får muligheten til hurtigst nkter og større ladeanleggjordurtiglading.

 Lading til parkeringsanlegg

Vi har også gjennomprøvde løsninger for borettslag, parkeringsplasser, fellesgarasjer eller andre typer større parkeringsanlegg.

Generell informasjon om lading

Se https://elbil.no

For mer informasjon, tilbud eller bestilling:

Ta kontakt!       LINK til epost?