Vi bestreber oss på å holde en høy servicegrad.

Dette innebærer at vi har servicebiler, med et varelager som inneholder det mest nødvendige for å komme i gang med jobben. Når vi kjenner oppdraget i forkant tar vi også med oss det vi vet vi vil få bruk for.

For våre kunder betyr det at de som oftest slipper at vi må kjøre ut for å hente varer omtrent før arbeidet er påbegynt. I tillegg har gode avtaler med våre grossister som gjør at vi flere ganger om dagen kan få tilkjørt varer til arbeidsstedet kostnadsfritt.

Mobiltelefonen gjør at vi til enhver tid er tilgjengelig. Imidlertid kan det være et irritasjonsmoment hvis montøren bruker tiden på arbeidsstedet til å snakke med andre kunder. Vi har et bevisst forhold til dette og vil sørge for at innkommende samtaler blir så kort som mulig. Handsfree gjør at vi ved slike samtaler kan arbeide mens vi snakker. Når det noen ganger blir nødvendig med lengre samtaler vil tiden bli trukket fra når timer beregnes.

Alle arbeider vil bli utførlig dokumentert. Dokumentasjonen leveres rett inn i boligmappa. Boligens servicehefte på nett. Mer om dette finner du under https://www.boligmappa.no/