Vi leverer effektiv service

Våre servicebiler har et varelager med standarddeler, noe som gjør at vi kommer rakt i gang med jobben. Når vi kjenner oppdraget i forkant tar vi også med oss alt vi vet vi vil få bruk for.

For våre kunder betyr det at de som oftest slipper at vi må kjøre tilbake for å hente varer. I tillegg har gode avtaler med våre grossister som gjør at vi flere ganger om dagen kan få tilkjørt varer til arbeidsstedet kostnadsfritt.

Mobiltelefonen gjør at vi til enhver tid er tilgjengelig. Dermed må våre montører noen ganger også snakke med andre kunder. Handsfree gjør at vi kan arbeide mens vi snakker, men blir det nødvendig med lengre samtaler vil tiden bli trukket fra når timer beregnes.

Alt arbeid dokumenteres i Boligmappa

Alle arbeider blir utførlig dokumentert. Dokumentasjonen legges rett inn i Boligmappa. Dette er det eneste serviceheftet for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Det gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi.

Du som boligeier kan også loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Slik blir dette et komplett servicehefte for boligen din. Boligmappa følger boligen ved et salg, er den smart og verdifull både for deg og fremtidige eiere.

Mer info finner du under  https://www.boligmappa.no/