Om Elvirksomhetsregisteret

I henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 3 skal alle foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, registreres i Elvirksomhetsregisteret. Registreringsplikten gjelder for alle underenheter som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr.
Foretak som plikter å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret må først være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene og ha fått tildelt et organisasjonsnummer.