Registrert i Elvirksomhetsregisteret

Ringjord elektro AS er registrert i Elvirksomhetsregisteret. I henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 3, skal alle foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, registreres i Elvirksomhetsregisteret.

Registreringsplikten gjelder også alle underenheter som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr.