Bildene viser oppdaget feil med kamera og kabel etter graving

Termografi

Vi har et nytt og moderne termografikamera av beste merke. Vår termografitekniker har vært i faget en årrekke, og har vært igjennom de fleste problemstillinger.

Ønsker du termografering av tavler og fordelinger, så utfører vi dette for deg..

Har du en varmekabel med problemer finner det nøyaktige feilstedet på kabelen.

Dette med spenningstrafo som kobles til. Med hjelp av termografikamera, ser vi da nøyaktig hvor feilen ligger, og kan ta opp fliser eller annen overdekking.
Dette sparer både tid og penger for kunden. !

  • Våre arbeidsområder:
    • tavle termografi
    • Varmekabelsøk
    • Påvisning av varmekabler

-Termografi –

Alle typer objekt som har en temperatur over «det absolutte nullpunkt -273,5 grader Celcius» utstråler termisk energi til omgivelsene. Termografi har aner tilbake til tidlig 1800 tall.

Termisk utstråling er det vi «ser» med termografi kameraet, og bildene vi tar med kameraet behandles og analyseres.

Termografering er en forebyggende måte å oppdage feil i teknisk utstyr på. Ved bruk av termografering, kan man oppdage feil i forkant, før situasjonen blir kritisk og man kan få uønsket stopp i produksjonen eller bruk av utstyr.

Vanlige feil som varmgang i koplinger, overbelastninger etc. avdekkes ved termografering.

Varmgang som igjen kan føre til brann i tavler vil lettere unngås ved jevnlig termografering.

Vi utarbeider rapport etter endt termografering som viser tilstand på termografert utstyr.

Når feil oppdages klassifiserer vi dem fra kat. 1 – 3.

I samarbeid med kunden avtaler vi når utbedringen skal foregå.

Oversikt over de ulike kategoriene.

Kat. 1: Mindre feil som følges opp videre ved neste termografering.

Kat 2: Feil som må utbedres, men kan avtales når det passer bruker.

Kat.3: Feil som må utbedres med en gang. Grov feil og fare for brann!

-Våre arbeidsområder innenfor termografering:

  • Tavletermografi – Fordeler – Forebyggende.
  • Varmekabelsøk – Lokal utbedring av skade. Ikke nødvendig å åpne hele gulvet for å legge ny varmekabel. Forsikringsselskapene dekker utbedring av varmekabler, men egenandel for dette må påregnes.
  • Påvisning av varmekabler/vannbåren varme. Dokumentere hvor gulvvarmen er lagt, noe som er lurt når vegger ønskes flyttet, eller borring i gulv etc.

For oppdrag med termografering har vi egne timesatser.