Installasjon og service av sterk- og svakstrøms installasjoner i bolig, næringsbygg og industri.

Registret Elektroentreprenør

Autorisert Ekomnett-Installatør

El-bil Lader

Termografi og varmekabelsøk

El-sjekken