Priser regnes enten etter medgått tid og materiell, eller etter en på forhånd avtalt pris.

Timepris: Kr. 894,- eks mva.
Servicebil: Transport sone Tromsø: 350,- eks. mva.

For lengre turer utenfor byen faktureres 7,- pr. km eks. mva.

Materiell: Vi henter varer fra en rekke leverandører, vurdert ut ifra hva vi mener er gode valg når det gjelder pris og kvalitet.
For gode og faste kunder har vi en egen rabattavtale. Vi kan også opprette en serviceavtale dersom kunden ønske og har behov for forutsigbare tjenester.
Dokumentasjon:  Alle servicejobber faktureres kr 250,- eks mva. for dokumentasjon og samsvarserklæring. Disse leveres fortrinnsvis direkte til Boligmappa. Les mere om dette på www.boligmappa.no Boligens servicehefte på nett.  Alternativt sendes den også på epost.
Fakturering: Faktura sendes elektronisk til oppgitt epostadresse.

Kan også sendes som EHF (Elektronisk Handels Format) som flere og flere bedrifter nå ønsker

.

Avtalte priser kan være anbud, makspris, eller prisoverslag (kan ikke
overstiges med mer enn 15%). Ved timearbeid er servicebil er i de fleste
tilfeller obligatorisk. Dette vil som regel være en stor fordel for kundene.

Priser justeres normalt 1. mai hvert år.

Totalprisen inkludert mva. vil for en privatkunde være
kr 1117,50- pr time.

Viktigere enn timeprisen vurderer vi effektivitet ved utførelse av et oppdrag.

Våre montører er presise i forhold til avtalte tidspunkter, og vil ta kontakt ved forsinkelse.

Medgått tid avrundes frem til nærmeste halvtime.
De fleste ser på timepris når man skal sammenligne forskjellige firma opp mot hverandre. Det som ofte er avgjørende er effektiviteten på montøren og kvalitet på utført arbeid.

Prisen på materiell kan også variere fra firma til firma. I bransjen opereres det med listepriser på materiellet fra grossist. Vår utsalgspris på materiell vil være listepris ihht. grossistens prisliste.

Når det gjelder varer som selges på internett, hos Clas Ohlson og tilsvarende butikker kan vi normalt ikke levere like billig. Dette er butikker som selger et begrenset antall varer i store volum. Enkelte av deres varer holder ikke den kvalitet vi forlanger. I tillegg kommer det faktum at vi leverer med 1 års garanti i forhold til kjøpsloven til firmakunder og 5 år til privatkunder. Dette innebærer at ved reklamasjon kommer vi til kunden og reparerer det som ikke virker. Ved kjøp hos andre butikker må kunden først få frakoblet utstyret, deretter levere det inn for reparasjon og så selv få det tilkoblet igjen. Vi stiller med en velutstyrt servicebil og kan ved standard installasjoner montere det som trengs der og da.

Enkelte kunder ønsker av ulike årsaker å skaffe materiell selv. Så lenge det er godkjent utstyr sier vi ikke nei til å denne typen jobber. Det er imidlertid ingen hemmelighet at vår lønnsomhet er basert på materialsalg. Hvis kunden i utstrakt grad ønsker å levere materiellet selv forbeholder vi oss retten til å øke timeprisen. Dette vil kun skje etter avtale med kunden og prisøkningen vil normalt være ca. 1/3 av gjeldende timepris.

Timepris elektriker uten materiellansvar: kr. 1452,75 inkl. mva.