Våre Covid-19 tiltak

Det skal være trygt å benytte seg av våre tjenester, og vi har iverksatt en lang rekke tiltak både internt i organisasjonen og ute hos kundene. Vi kan ikke håndhilse, men vi smiler like mye som før!

Vår prioritet er å ivareta kundenes og våre ansattes sikkerhet og helse – og selvfølgelig sørge for at kundene har trygge elektriske anlegg. 

NELFOs veiledere

I Ringjord følger vi vår fagorganisasjonen Nelfos råd og rutiner for å håndtere koronasituasjonen. Vår bransjeorganisasjon har utarbeidet grundige sentrale rutiner for elektrobedrifter  – enten det er i bedriften, i private hjem eller ute på anlegg.

Alle rutiner og prosedyrer oppdateres kontinuerlig i samarbeid med og etter myndighetenes til enhver rådende anbefalinger og regler.

Informasjon til deg som bruker elektrikertjenester

Tiltak i bedriften

 • Vi følger bransjeorganisasjonen Nelfos sjekkliste og internrutiner for smittevern
 • Forsterket renhold
 • Håndvask i lokalene
 • Desinfiseringspunkter er lett tilgjengelig
 • Alle besøk til oss registreres
 • Fellesaktiviter er utsatt eller flyttet frem
 • Vi jobber digitalt der det er mulig
 • Ansatte oppfordres til å holde avstand
 • Forøvrig følges alle smittevernråd og regler
  fra myndighetene til enhver tid.

Ute hos kundene

 • Informasjon gis kundene i forkant
 • Kartlegging av kundens situasjon før besøk
 • Håndhilsing og avstandsregler overholdes
 • Montørene bruker håndsprit og hansker
 • Vi desinfiserer flater vi har berørt, slik som f.eks. brytere o.l.
 • Våre verktøy blir vasket med desinfiserende sprit mellom oppdragene
nb_NONorwegian

Vakttelefonen er tilgjengelig utenfor ordinær åpningstid frem klokken 24:00, 7 dager i uken. Ved evt. utrykning tilkommer ekstra kostnader og gebyrer.

Ringjord - et trygt valg.

Post og besøksadresse:
Eidvegen 696, 9105 Kvaløya

Ringjord