Priser og almenne betalings
og leveringsbetingelser i forbrukerforhold.

ID Timespris eks. mva. Timespris Inkl. mva.
Elektriker 1100,- 1375,-
Elektriker uten materiellansvar * 1390,- * 1738,- *
Reise servicebiltillegg innenfor 30km 392,- 490,-
Tillegg pr. km utover 30km kr. 11,25,- 14,-

* Gjelder når kunden selv har anskaffet materiell som kan brukes. Dette skjer KUN etter avtale med kunden og prispåslaget vil normalt være 1/3 av gjeldende timepris.

1. Innledning

De alminnelige betingelser nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og/eller oppdrag til forbruker etter håndverkertjenesteloven § 1 og/eller delentreprise til forbruker etter bustadsoppføringsloven §1 (1) a. Disse alminnelige betingelser omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr samt installering av slikt utstyr.

For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerforhold i henhold til ovennevnte gjelder Ringjord Elektro AS sine «alminnelige leverings- og betalingsbetingelser i næringsforhold».

Ringjord
nb_NONorwegian

Vakttelefonen er tilgjengelig utenfor ordinær åpningstid frem klokken 24:00, 7 dager i uken. Ved evt. utrykning tilkommer ekstra kostnader og gebyrer.

Ringjord - et trygt valg.

Post og besøksadresse:
Eidvegen 696, 9105 Kvaløya

Ringjord