Stolt sponsor

Vi er en aktiv partner for lag og foreninger i vårt område. Det er viktig for oss at vi kan være en støttespiller for samfunnet rundt oss, som vi alle er en del av.

Vi får mange henvendelser om støtte og sponsing, og forsøker så godt vi kan å hjelpe. Send oss gjerne en henvendelse.

Idrettslag, lag og foreninger vi støtter i 2021

Vi har valgt en linje der vi sponser lag og foreninger der ansatte eller ansattes barn deltar. Her er noen som mottar støtte fra oss: