Kontakt oss

Priser og almenne betalings-
og leveringsbetingelser i næringsforhold

Ringjord
ID Timespris eks. mva.
Elektriker 1100,-
Skipselektriker 1360,-
Elektriker uten materiellansvar * 1735,-
Ingeniør 1248,-
Automatiker 1450,-
Tekniker brannvarsling 1450,-
Skipselektronikk 1460,-
Reise servicebiltillegg innenfor 30km 392,-
Tillegg pr. km utover 30km kr. 11,25,-
Fakturaomkostninger kr. 90,-

Priser utrykning maritim

Gebyr utrykning kr. 4000,-. Det faktureres minimum 2 timers arbeid ved utrykning etter gjeldende overtidstariff.

* Gjelder når kunden selv har anskaffet materiell som kan brukes. Dette skjer KUN etter avtale med kunden og prispåslaget vil normalt være 1/3 av gjeldende timepris.

1. Innledning

De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder for leveranser fra Ringjord Elektro AS i næringsforhold, og omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr. 

For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som næringsforhold i henhold til ovennevnte gjelder Ringjord Elektro AS sine «alminnelige leverings- og betalingsbetingelser i forbrukerforhold». 

Ringjord
Drivstofftillegg på våre oppdrag

Til alle våre kunder.

På bakgrunn av den ekstreme økningen i drivstoffprisene, som vi alle er gjort kjent med, ser vi oss dessverre nødt til å innføre et drivstofftillegg på våre oppdrag. Drivstofftillegget vil bli innført fredag 01. juli 2022 og vil være 12 % av ordinær sum. Vi håper for forståelse for tiltaket og håper at vi en dag kommer tilbake til et normalt nivå på drivstoffkostnadene»

Vakttelefonen er tilgjengelig utenfor ordinær åpningstid frem klokken 24:00, 7 dager i uken. Ved evt. utrykning tilkommer ekstra kostnader og gebyrer.

Ringjord - et trygt valg.

Post og besøksadresse:
Eidvegen 696, 9105 Kvaløya

Ringjord