Kontakt oss

Priser og almenne betalings-
og leveringsbetingelser i næringsforhold

Ringjord
ID Timespris eks. mva.
Elektriker 1100,-
Skipselektriker 1360,-
Elektriker uten materiellansvar * 1735,-
Ingeniør 1248,-
Automatiker 1450,-
Tekniker brannvarsling 1450,-
Skipselektronikk 1460,-
Reise servicebiltillegg innenfor 30km 392,-
Tillegg pr. km utover 30km kr. 11,25,-
Fakturaomkostninger kr. 90,-

Priser utrykning maritim

Gebyr utrykning kr. 4000,-. Det faktureres minimum 2 timers arbeid ved utrykning etter gjeldende overtidstariff.

* Gjelder når kunden selv har anskaffet materiell som kan brukes. Dette skjer KUN etter avtale med kunden og prispåslaget vil normalt være 1/3 av gjeldende timepris.

1. Innledning

De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder for leveranser fra Ringjord Elektro AS i næringsforhold, og omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr. 

For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som næringsforhold i henhold til ovennevnte gjelder Ringjord Elektro AS sine «alminnelige leverings- og betalingsbetingelser i forbrukerforhold». 

Ringjord
nb_NONorwegian

Vakttelefonen er tilgjengelig utenfor ordinær åpningstid frem klokken 24:00, 7 dager i uken. Ved evt. utrykning tilkommer ekstra kostnader og gebyrer.

Ringjord - et trygt valg.

Post og besøksadresse:
Eidvegen 696, 9105 Kvaløya

Ringjord