Elektroinstallasjon nybygg Lanes

Nybygg elektro i Lanesvegen

Vi utfører mange nybyggsoppdrag i samarbeid med Berntsen Byggservice AS, en bedrift vi har et langt og godt kundeforhold til.  I Lanesvegen har vi installert og koblet opp alt elektrisk anlegg for alle husets rom, i tett samarbeid med huseier og byggherre. I denne boligen er det lagt opp til et topp moderne elektrisk nett, dimensjonert for nåtid og fremtid.

Vi takker for oppdraget!

Ringjord