Kontroll og godkjenning av elektro i fiske- og fangstfartøy

Kontroll og godkjenning av fiske- og fangstfartøy

Ringjord maritim utfører jevnlig kontroll og godkjenning av fartøy, i dette tilfellet en sjark i forbindelse med annet maritimt elektrovedlikehold om bord. Under slike serviceoppdrag, sjekker vi pålagte sjekkpunkter og evt. utbedrer feil som måtte finnes.

For fartøy i næring, er det selvsagt svært viktig at det elektriske om bord fungerer som tiltenkt. For mange av våre kunder, har vi derfor faste serviceavtaler hvor vi både forebygger og reparerer etter faste intervaller.

Stikkord
 • Kontroll
 • Påleggslister
 • Forebyggende
 • Skipselektro
 • Skipselektronikk
 • Ombygginger
 • Nybygg
 • Nødutstyr
 • Brann- og alarm
 • Belysning
 • Overvåkning
 • Maritim automasjon

Aktuelle referanser

Ringjord